INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A L’AVELLANERA I SECCIO DE CREDIT, SCCL li hem sol·licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim les dues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: L’AVELLANERA I SECCIÓ DE CREDIT, SCCL

CIF: F43074855

Direcció: AV. FRATERNITAT 6-43.470 LA SELVA DEL CAMP

Persona de contacte: ANTON ESCODA MARCO

Telèfon: 977844274

Correu electrònic: RGPD@infrusec.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A L’AVELLANERA I SECCIO DE CREDIT, SCCL tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de donar-li un millor servei, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades un perfil de tipus comercial. En cap cas es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

L’AVELLANERA I SECCIO DE CREDIT, SCCL conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre les dues parts. Un cop aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre hi hagi obligacions legals que ens obliguin. Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i / o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior apartat. No hi ha un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a L’AVELLANERA I SECCIO DE CREDIT, SCCL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem pel exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies y por motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’AVELLANERA I SECCIÓ DE CREDIT, SCCL deixarà de tractar los datos, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud de exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

En cas que senti vulnerats els seus drets en referència a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través de la seva web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a L’AVELLANERA I SECCIÓ DE CREDIT, SCCL ens les ha proporcionat vostè lliurement y procedeixen de varies fonts totes directament relacionades con la prestació de los serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i pel normal manteniment d’una comunicació fluida entre ambdues parts.

Las categories de dades que es tracten són:

 

Identificatives:

– Nom i Cognoms.

– Adreça postal.

– DNI/NIF/CIF

– Telèfons.

– Adreces de correu electrònic.

– Firma.

 

Dades bancàries:

Tot el necessari per la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com el número de compte bancari, targetes de crèdit/dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

 

Categories de dades especials:

– No es tracten categories especials.

 

Altres tipus de dades:

– Transaccions de béns i serveis: Béns i serveis subministrats i/o rebuts per l’afectat. Transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions.

– Econòmics, financers i d’assegurances: Ingressos, rendes, inversions, bens patrimonials, crèdits, préstecs, avals, plans de pensions, jubilació, dades econòmics de nòmina.

 

No es tracten dades especialment protegides.