Política de privacitat

El servei per a gestionar les contractacions i simplificar el procés de contractació (el “Servei”) és operat per la cooperativa l’Avellanera. És important que les persones que utilitzen el Servei (“Usuaris”) se sentin segures i estiguin informades sobre com tractem les dades personals dels Usuaris en el procés de contractació. Ens esforcem per mantenir el major nivell de protecció possible de les dades personals. Tractem, gestionem, utilitzem i protegim les Dades personals de l’Usuari d’acord amb la present Política de privacitat (“Política de privacitat”).

1. Aspectes generals

Som el responsable del tractament d’acord amb la legislació de privacitat vigent. Les dades personals dels Usuaris són tractats amb la finalitat de gestionar i facilitar la contractació d’empleats per al nostre negoci.

2. Recopilació de dades personals

Som responsables del tractament de les dades personals que els Usuaris faciliten al Servei, o de les dades personals que d’una altra forma recopilem en relació amb el Servei.

Quan i com recopilem les dades personals

Recopilem les dades personals dels Usuaris quan els Usuaris: Fan una sol·licitud a través del Servei o d’una altra manera, afegint dades personals sobre ells mateixos. Utilitzen el Servei per a posar-se en contacte amb el nostre personal, afegint dades personals sobre ells mateixos. Proporcionen dades identificables en el xat (a través del lloc web que utilitza el Servei) i aquestes dades són de rellevància per al procediment de sol·licitud;

Els tipus de dades personals recopilades i tractats

Les categories de dades personals que poden recopilar-se a través del Servei poden utilitzar-se per a identificar a persones físiques per mitjà de noms, correus electrònics, respostes a preguntes realitzades a través de la contractació, títols, educació i una altra informació que l’Usuari o altres hagin facilitat a través del Servei. Només es recopilen i tracten les dades que són rellevants per al procés de contractació.

Finalitat i licitud del tractament

La finalitat de la recopilació i el tractament de les dades personals és la gestió del procés de contractació. La licitud del tractament de les dades personals és el nostre interès legítim de simplificar i facilitar la contractació. Les dades personals tractats amb la finalitat de realitzar anàlisis agregades o estudis de mercat són sempre inidentificables. Aquestes dades personals no es poden utilitzar per a identificar a un Usuari determinat. Per tant, aquestes dades no es consideren dades personals.

El consentiment del titular de les dades

L’Usuari consent el tractament de les seves dades personals amb la finalitat que el Responsable del tractament els gestioni. L’Usuari consent que es recopilin dades personals a través del Servei, quan els Usuaris; realitzin una sol·licitud a través del Servei, afegint dades personals sobre si mateixos i que el Responsable del tractament pugui utilitzar eines de cerca externes per a afegir informació addicional; i quan utilitzin el Servei per a connectar-se amb el departament de contractació del Responsable del tractament, afegint dades personals sobre si mateixos. L’Usuari també consent que el Responsable del tractament recopili informació disponible públicament sobre l’Usuari i els recopili per al seu ús amb finalitats de contractació. L’Usuari consent que les dades personals que es recopilin d’acord amb els punts a) i b) a dalt indicats es tractin d’acord amb les seccions següents Emmagatzematge i transferències i Quant temps es tractaran les dades personals. L’Usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, posant-se en contacte amb el Responsable del tractament amb les dades de contacte indicats en el punt 7. No obstant això, l’ús d’aquest dret pot significar que l’Usuari no pugui sol·licitar un treball específic o utilitzar el Servei d’una altra manera.

Emmagatzematge i transferències

Les dades personals recopilades a través del Servei s’emmagatzemen i tracten dins de la UE/EEE, en un tercer país que la Comissió Europea consideri que té un nivell de protecció adequat, o són tractats per proveïdors que han subscrit acords vinculants que compleixen plenament amb la legalitat de les transferències a tercers països o a altres proveïdors que compten amb les garanties adequades per a protegir els drets dels titulars de les dades que es transfereixen. Per a obtenir la documentació relativa a aquestes garanties adequades, comuniqui’s amb nosaltres utilitzant les dades de contacte que s’indiquen en el punt 7.

Quant temps es tractaran les dades personals

Si un Usuari no s’oposa, per escrit, al tractament de les seves dades personals, emmagatzemarem i tractarem les dades personals durant el temps que considerem necessari en relació amb els fins indicats anteriorment. Tingui en compte que un sol·licitant (Usuari) pot resultar-nos d’interès per a futures contractacions i, per a això, podem emmagatzemar les dades personals dels Usuaris fins que deixin de tenir valor com a possibles contractacions. Si vostè, com a Usuari, desitja que les seves Dades personals no siguin tractats amb aquesta finalitat (futures contractacions), comuniqui’s amb nosaltres a través de les dades de contacte que s’indiquen en el punt 7.

3. Drets dels usuaris

Els usuaris tenen dret a sol·licitar informació sobre les dades personals que tractem, notificant-nos per escrit, utilitzant les dades de contacte que s’indiquen en el punt 7. Els usuaris tenen dret a una (1) còpia de les dades personals tractats que els pertanyen sense cap càrrec. Per a altres còpies sol·licitades, el Responsable del tractament té dret a cobrar una tarifa raonable en funció dels costos administratius d’aquesta sol·licitud. Els usuaris tenen dret, en cas necessari, a la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen, a través d’una sol·licitud per escrit, a través de les dades de contacte que s’indiquen en el punt 7 que apareix a continuació. L’Usuari té dret a exigir la supressió o la restricció del tractament, així com el dret a oposar-se al tractament basat en l’interès legítim en determinades circumstàncies. L’Usuari té dret a revocar qualsevol consentiment per al tractament que hagi donat al Responsable del tractament. L’ús d’aquest dret pot, no obstant això, significar que l’Usuari no pugui sol·licitar un treball específic o utilitzar el Servei d’una altra manera. L’Usuari té, en determinades circumstàncies, un dret a la portabilitat de les dades, cosa que significa un dret a obtenir les dades personals i transferir-los a un altre responsable del tractament, sempre que això no afecti negativament els drets i llibertats dels altres. L’Usuari té dret a presentar una queixa davant l’autoritat de control en relació amb el tractament de les dades personals relacionades amb ell, si l’Usuari considera que el tractament de les dades personals infringeix el marc legal de la llei de privacitat.

4. Dades agregades (dades personals no identificables)

Podem compartir dades agregades amb tercers. Les dades agregades han estat compilats en aquests casos a partir de la informació que s’ha recopilat a través del Servei i poden, per exemple, ser estadístiques de trànsit d’Internet o la geolocalització per a l’ús del Servei. Les dades agregades no contenen cap informació que pugui utilitzar-se per a identificar a persones individuals i, per tant, no són dades personals.

5. Cookies

Quan els Usuaris utilitzen el Servei, la informació sobre l’ús pot emmagatzemar-se en forma de cookies. Les cookies són arxius de text passius que s’emmagatzemen en el navegador d’Internet del dispositiu de l’Usuari, com l’ordinador, el telèfon mòbil o la tauleta, en utilitzar el Servei. Utilitzem les cookies per a millorar l’ús del Servei per part de l’Usuari i per a recopilar informació sobre, per exemple, estadístiques sobre l’ús del Servei. Això es fa per a protegir, mantenir i millorar el Servei. La informació que es recopila a través de les cookies pot, en alguns casos, ser dades personals i es regeix, en tals casos, per la nostra Política de cookies.

6. Canvis

Tenim dret a, en qualsevol moment, fer canvis o addicions a la Política de privacitat. L’última versió de la Política de Privacitat estarà sempre disponible a través del Servei. Una nova versió es considera comunicada als Usuaris quan l’Usuari hagi rebut un correu electrònic informant de la nova versió (utilitzant el correu electrònic declarat per l’Usuari en relació amb l’ús del Servei) o quan l’Usuari sigui informat d’una altra manera de la nova Política de privacitat.

7. Contacte

Per a preguntes, més informació sobre el nostre tractament de les dades personals o per a comunicar-se amb nosaltres en altres assumptes, utilitzi les dades de contacte indicats a continuació; avellanera@avellanera.cat o bé mitjançant escrit dirigit a la cooperativa l’Avellanera, adreça  Av. Fraternitat, 6 – 43470 La Selva del Camp (TARRAGONA).